Giám Đốc:

Nguyễn Tư Sơn

Chuyên Môn:

Cử nhân khoa học Ngữ Văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Kế hoạch tài chính; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Văn phòng; chủ tài khoản.

Phụ trách các địa bàn huyện, thành phố:  Ia Grai, Kông Chro, Chư Prông và thành phố Pleiku.

Điện Thoại:

0269 3824249

Email:

sonnt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Giám Đốc:

Lê Duy Định

AnhThay Dinh.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Trung học; Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

Phụ trách các địa bàn huyện, thị xã: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.

Điện Thoại:

0269 3821651

Email:

dinhld.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Giám Đốc:

Bùi Khoa Nghi

AnhCoNghi(1).jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học.

Phụ trách các địa bàn huyện, thị xã: Kbang, Đak Pơ, Mang Yang và thị xã An Khê.

Điện Thoại:

0269 3720079

Email:

nghibk.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Giám Đốc:

Nguyễn Văn Long

Chuyên Môn:

Tiến sĩ Vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Chính trị, tư tưởng; Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp; công nghệ thông tin.

Phụ trách các địa bàn huyện: Chư Păh, Đức Cơ, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa.

Điện Thoại:

0269 3872820

Email:

longnv.sgddt@gialai.gov.vn