Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Đông

AnhDong.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

0269.3826875

Email:

dongnv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Trưởng Phòng

Lê Thị Thường

chithuong.JPG

Chuyên Môn:

ĐHSP tiếng Anh

Thạc sỹ QLGD

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Tham mưu cho Trưởng phòng chỉ đạo toàn bộ hoạt động chuyên môn của cấp học. Quản lý, theo dõi hoạt động dạy học của giáo viên và chất lượng của học sinh; theo dõi, chỉ đạo các môn học tự chọn: Tiếng Anh, Tin học, Tiếng Dân tộc và việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày; công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường chuẩn quốc gia; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; giáo dục đặc biệt cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; công tác tổ chức tập huấn, triển khai các cuộc thi phong trào; kiểm tra, thanh tra các hoạt động chuyên môn.

Điện Thoại:

0269.3826875

Email:

thuonglt.sgddt@gialai.gov.vn

 

 

Chuyên Viên

Trần Thị Tuyết Mai

AnhMai.jpg

Chuyên Môn:

ĐHSP tiểu học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục tiểu học

Điện Thoại:

01686662577

Email:

maittt.sgddt@gialai.gov.vn