Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Đông

AnhDong.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

0269.3826875

Email:

dongnv.sgddt@gialai.gov.vn

 

 Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Phương Huệ

AnhHue.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phổ cập GDMN, chuẩn quốc gia, các dự án Bộ chuẩn đánh giá trẻ 5 tuổi, chương trình GDMN mới

Điện Thoại:

0935.077759

 

Chuyên Viên

Trần Thị Tuyết Mai

AnhMai.jpg

Chuyên Môn:

ĐHSP tiểu học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục tiểu học

Điện Thoại:

01686662577

Email:

maittt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Chu Thị Bắc

AnhBac(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân khoa học GDMN

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục mầm non

Điện Thoại:

0945800068

Email:

bacct.sgddt@gialai.gov.vn

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thanh Hoa

AnhBac(1).jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân khoa học GDMN

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục mầm non

Điện Thoại:

0978170689

Email:

hoantt.sgddt@gialai.gov.vn