Trưởng Phòng

Mai Văn Sơn

AnhSon.jpg

Chuyên Môn:

Vật lý

Trình độ:Thạc sĩ QLGD

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH); chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GDTrH, giáo dục dân tộc (GDDT); giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN); công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (GDCTHSSV), công tác ngoại khóa giáo dục thể chất (GDTC) và y tế trường học (YTTH) trong toàn ngành.

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng.

- Tiếp nhận, xử lý văn bản.

- Phụ trách chiến lược phát triển giáo dục; chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; công tác đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; tài liệu giáo dục địa phương; phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa bậc trung học; xã hội hóa giáo dục; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Phụ trách các đề án, dự án liên quan.

- Quản lí chuyên môn cấp trung học; hoạt động ngoài giờ lên lớp; chuyển trường học sinh; tư vấn du học; liên kết dạy tiếng Anh.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá CBQL cấp THPT, lãnh đạo các phòng GDĐT.

- Tham gia các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo đổi mới GDĐT,... khi được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

Điện Thoại:

0964864979

Email:

sonmv.sgddt@gialai.gov.vn, maisonchv@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Hà Ngọc

AnhDu.jpg

Chuyên Môn:

Toán

Trình độ:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách công việc liên quan đến Vụ GDTrH, Vụ GDTC, Vụ GDQP-AN; công việc liên quan cấp THPT.

- Phụ trách xây dựng đội ngũ CBQL, GV cốt cán các môn cấp trung học; bồi dưỡng, tập huấn CBQL, GV cốt cán cấp trung học; đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá cấp THPT; bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phụ trách triển khai tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Phụ trách các đề án: Ngoại ngữ quốc gia 2080, khởi nghiệp 1665, phát triển GDTC và thể thao; dinh dưỡng - thể lực; các dự án, đề án THPT2; tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT; Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng 522.

- Phụ trách công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra ôn tập cấp THPT.

- Phụ trách tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi; Cuộc thi Khoa học kĩ thuật; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

- Phụ trách sổ điểm SMAS bậc trung học; ứng dụng công nghệ thông tin; trang “Trường học kết nối”.

- Phụ trách tổng hợp xây dựng ngân sách của phòng.

- Phụ trách công tác dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ngày.

- Phụ trách công tác dạy và học các môn KHTN, Công nghệ.

- Phụ trách cụm trường số 5, 10 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Toán, Tin học, Hóa học cấp trung học.

- Thành viên tổ pháp chế; Thư ký Ban chỉ đạo đổi mới GDĐT.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0909710475

Email:

hangocdugialai@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Thi Giang

AnhGiang.jpg

Chuyên Môn:

Chuyên môn: Ngữ văn

Trình độ: Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách công việc liên quan các Vụ GDCTHSSV, Vụ GDDT; công việc liên quan cấp THCS.

- Phụ trách các trường PTDTNT và bán trú cấp THCS.

- Phụ trách công tác xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia; thư viện trường học đạt chuẩn; trường học xanh sạch đẹp - an toàn.

- Phụ trách công tác hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông cấp THCS.

- Phụ trách đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá cấp THCS.

- Phụ trách hoạt động phổ cập giáo dục THCS; giáo dục kỹ năng sống; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống thiên tai.

- Phụ trách Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất 2; các Đề án: Văn hóa ứng xử trường học, lý tưởng cách mạng, bạo lực học đường, rác thải nhựa.

- Phụ trách tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS.

- Phụ trách công tác dạy và học các môn KHXH, Mĩ thuật, Nghệ thuật, GDHN, NGLL và hoạt động trải nghiệm.

- Phụ trách cụm trường số 1 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật cấp trung học.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0976485859

Email:

giangptt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Lê Vĩnh Lợi

AnhLoi.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Thể dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công việc liên quan Vụ GDTC.

- Công tác: YTTH; công tác bảo hiểm y tế; văn nghệ, GDTC và hoạt động thể thao trường học; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

- Đề án phát triển GDTC và TT; đề án dinh dưỡng - thể lực.

- Công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục trung học.

- Triển khai các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phối hợp với Sở VHTTDL.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn GDTC.

- Phụ trách cụm trường số 3 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0914013831

Email:

loilv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Siu H'Noan

 

Chuyên Môn:

Cử nhân Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác liên quan Vụ GDDT; Ban dân tộc tỉnh.

- Công tác GDDT; chất lượng giáo dục các trường nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú.

- Quản lí chương trình nuôi - dạy của các trường nội trú, bán trú.

- Công tác dân số, chăm sóc trẻ em.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn tiếng: Jrai, Bahnar phổ thông.

- Phụ trách cụm trường số 9 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Phổ cập giáo dục THCS; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

noansh.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Đinh Thị Thanh Hải

AnhHai(2).jpg

Chuyên Môn:

Sinh học

Trình độ:Thạc sỹ

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác Đoàn TNCS HCM, Hội chữ thập đỏ; công tác phối hợp với Tỉnh Đoàn.

- Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông (522); giáo dục hòa nhập; bạo lực học đường.

- Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất 2.

- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

- Công tác chuyển trường học sinh.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Sinh học - Công nghệ cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 2 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Thư ký số 2 của phòng: Chuẩn bị văn phòng phẩm của phòng trong mỗi tháng/quý/năm. Chuẩn bị CSVC cho các hoạt động tập thể cả phòng. Thực hiện nhiệm vụ của Thư ký số 1 khi cần thiết.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: YTTH, ATTP; trường học xanh sạch đẹp - an toàn; Hội LHTN, Đội TNTP HCM; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0982888046

Email:

thanhhai.gl15@gmail.com

 

Chuyên Viên

Hồ Đình Thanh

Chuyên Môn:

Địa lý

Trình độ:Thạc sỹ Địa lý Tự nhiên

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Tổng hợp chương trình, kế hoạch dạy học cấp trung học.

- Công tác dạy thêm học thêm; đề án khởi nghiệp; phòng chống thiên tai.

- Cuộc thi KHKT cho học sinh trung học, đề án khởi nghiệp; tài liệu giáo dục địa phương.

- Công tác chủ nhiệm; tài trợ trong các cơ sở giáo dục; sổ điểm SMAS cấp trung học.

- Công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục trung học.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn GVCC môn Địa lí cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 7 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Thư ký số 1 của phòng: Tổng hợp Kế hoạch tháng/quý/năm. Tổng hợp các báo cáo của Phòng GDTrH.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: GDDT; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao. Thư ký các cuộc họp của phòng và lãnh đạo Sở.

Điện Thoại:

0978344888

Email:

dinhthanh0189@gmail.com

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên Môn:

Tiếng Anh

Trình độ:Thạc sĩ Tiếng Anh

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Đề án ngoại ngữ quốc gia 2080.

- Thư viện trường học cấp trung học; xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Tiếng Anh cấp THCS, THPT; liên kết dạy tiếng Anh.

- Công tác an toàn thực phẩm trường học; hoạt động trải nghiệm; tiến bộ phụ nữ.

- Công tác ôn tập chuẩn bị thi THPT quốc gia.

- Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cấp trung học, tài liệu tham khảo và sách giáo khoa cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 4 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Công tác dân số, chăm sóc trẻ em; trường học xanh sạch đẹp - an toàn; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Nguyễn Trà Giang

Chuyên Môn:

Lịch sử

Trình độ:Cử nhân Lịch sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác liên quan Vụ GDCTHSSV.

- Công tác: Giáo dục pháp luật, đạo đức, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đề án giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng (1501); văn hóa ứng xử trường học (1299); hoạt động ngoại khóa trong trường học; trường học xanh sạch đẹp - an toàn

- Công tác Đội TNTP HCM, Hội LHTN.

- Công tác hoạt động kĩ năng sống.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Lịch sử, GDCD cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 6 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Đoàn TNCS HCM, Hội chữ thập đỏ; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Đặng Ngọc Quang

 

Chuyên Môn:

Vật lý

Trình độ:Thạc sĩ Vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác phổ cập giáo dục THCS; duy trì sĩ số.

- Công tác an toàn giao thông; khen thưởng, kỷ luật học sinh.

- Công tác sinh hoạt chuyên môn trường học, cụm trường; trang “trường học kết nối”.

- Công tác tư vấn, du học trong các trường học.

- Công tác dạy học 2 buổi/ngày.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Vật lí, Công nghệ cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 8 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Vũ Đình Nhu

Chuyên Môn:

GDQP - AN

Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác liên quan Vụ GDQP-AN; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hội đồng GDQP-AN tỉnh Gia Lai; Diễn tập khu vực phòng thủ, dân quân tự vệ.

- Quản lí việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị GDQP-AN.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn GDQP-AN.

- Hội thao GDQP-AN trong học sinh trung học.

- Hỗ trợ Ban Chỉ huy Văn phòng Sở về công tác ANQP.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email: