-
  • :
|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Dự thảo

Góp ý bổ sung và hoàn thiện dự thảo quyết định của ubnd tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Lĩnh vực: GDTrH

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan thẩm tra: Sở Tư pháp

Ngày bắt đầu: 23/03/2020

Ngày kết thúc: 10/04/2020

Số lượt xem: 1446

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Liên kết website