-
  • :
|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Dự thảo

Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Số 37/2016/NQ-HĐND, kinh phí phục vụ nấu ăn cho HS ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: KHTC

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan thẩm tra: Sở Tư pháp

Ngày bắt đầu: 12/05/2021

Ngày kết thúc: 28/05/2021

Số lượt xem: 546

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Toàn tỉnh

Liên kết website