Saturday, 31/10/2020 - 05:56|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đôi điều rút ra từ đại hội Đảng bộ cấp huyện ở Gia Lai

(GLO)- Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thông qua đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai hiện có 21 Đảng bộ trực thuộc (17 Đảng bộ cấp huyện và 4 Đảng bộ tương đương); 954 tổ chức cơ sở Đảng (351 Đảng bộ cơ sở, 603 chi bộ cơ sở); 3.278 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh có 60.818 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cách làm sáng tạo so với nhiệm kỳ trước, khi triển khai quán triệt Chỉ thị bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 để chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn; coi trọng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức và chuẩn bị đại hội.

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy


Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp và hướng dẫn đại hội chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

 

Trên cơ sở đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và tương đương vừa tập trung phòng ngừa dịch bệnh vừa tiến hành chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 1 Đảng bộ để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện (Đảng bộ huyện Phú Thiện) và chọn 2 Đảng bộ cấp huyện để thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư (Đảng bộ huyện Đak Đoa và Đảng bộ TP. Pleiku). Đảng bộ cấp huyện và tương đương chọn 25 Đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại đại hội. Đồng thời, chọn 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

 

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 12-2019, đại hội cấp cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2020, kết thúc vào đầu tháng 7-2020, đại hội cấp huyện và tương đương bắt đầu ngày 28-6-2020 và đến ngày 20-8-2020 đã kết thúc đại hội cấp huyện và tương đương (hoàn thành trước 11 ngày so với Kế hoạch số 248-KH/TU đề ra).

Hầu hết các đại hội đều tiến hành đủ 4 nội dung (có 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Ia Pa đại hội 3 nội dung), đúng thời gian quy định. Kết quả bầu cử ở đại hội các cấp như sau: Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 8.916 đồng chí vào cấp ủy, trong đó, tái cử 6.472 đồng chí; 3.265 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư (khuyết 13 đồng chí); 2.864 đồng chí Phó Bí thư. Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 4.988 đồng chí vào cấp ủy, trong đó, tái cử 3.417 đồng chí; 894 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 865 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư (khuyết 89 đồng chí), 1.023 đồng chí Phó Bí thư; 1.350 đồng chí được bầu vào ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở, 335 đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT, 318 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT.

 

Đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 671 đồng chí vào cấp ủy, trong đó, tái cử 461 đồng chí; 204 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 20 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư (trừ Đảng ủy Quân sự tỉnh không bầu bí thư), 36 đồng chí Phó Bí thư; 108 đồng chí được bầu vào UBKT, 21 đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT, 22 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cấp huyện và tương đương đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 307 đại biểu chính thức và 42 đại biểu dự khuyết.

Để đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đối với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình đại hội; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh hướng dẫn, làm việc với tập thể cấp ủy, trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội.

 

Cấp ủy cấp huyện và tương đương đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung, nhân sự và những công việc có liên quan. Một số cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp huyện và tương đương có nhiều cách làm hay, sáng tạo...

Có thể khẳng định, thành công của đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương vừa qua sẽ là bước tạo đà thuận lợi, là cơ sở vững chắc để toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

NGUYỄN HUY CHÂU


Nguồn:http://baogialai.com.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 128
Hôm qua : 2.784
Tháng 10 : 79.089
Tháng trước : 100.280
Năm 2020 : 1.053.735
Năm trước : 385.540
Tổng số : 1.439.275