Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Đông

AnhDong.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung

Điện Thoại:

0269.3826875

Email:

dongnv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Trần Thị Tuyết Mai

AnhMai.jpg

Chuyên Môn:

ĐHSP tiểu học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Giáo dục tiểu học

Điện Thoại:

01686662577

Email:

maittt.sgddt@gialai.gov.vn