Trưởng Phòng

Mai Văn Sơn

AnhSon.jpg

Chuyên Môn:

Vật lý

Trình độ:Thạc sĩ QLGD

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH); chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GDTrH, giáo dục dân tộc (GDDT); giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN); công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (GDCTHSSV), công tác ngoại khóa giáo dục thể chất (GDTC) và y tế trường học (YTTH) trong toàn ngành.

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng.

- Tiếp nhận, xử lý văn bản.

- Phụ trách chiến lược phát triển giáo dục; chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; công tác đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; tài liệu giáo dục địa phương; phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa bậc trung học; xã hội hóa giáo dục; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Phụ trách các đề án, dự án liên quan.

- Quản lí chuyên môn cấp trung học; hoạt động ngoài giờ lên lớp; chuyển trường học sinh; tư vấn du học; liên kết dạy tiếng Anh.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá CBQL cấp THPT, lãnh đạo các phòng GDĐT.

- Tham gia các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo đổi mới GDĐT,... khi được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

Điện Thoại:

0964864979

Email:

sonmv.sgddt@gialai.gov.vn, maisonchv@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Hà Ngọc

AnhDu.jpg

Chuyên Môn:

Toán

Trình độ:

Thạc sĩ Toán

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách công việc liên quan đến Vụ GDTrH, Vụ GDTC, Vụ GDQP-AN; công việc liên quan cấp THPT.

- Phụ trách xây dựng đội ngũ CBQL, GV cốt cán các môn cấp trung học; bồi dưỡng, tập huấn CBQL, GV cốt cán cấp trung học; đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá cấp THPT; bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phụ trách triển khai tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Phụ trách các đề án: Ngoại ngữ quốc gia 2080, khởi nghiệp 1665, phát triển GDTC và thể thao; dinh dưỡng - thể lực; các dự án, đề án THPT2; tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT; Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng 522.

- Phụ trách công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra ôn tập cấp THPT.

- Phụ trách tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi; Cuộc thi Khoa học kĩ thuật; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

- Phụ trách sổ điểm SMAS bậc trung học; ứng dụng công nghệ thông tin; trang “Trường học kết nối”.

- Phụ trách tổng hợp xây dựng ngân sách của phòng.

- Phụ trách công tác dạy thêm, học thêm; dạy 2 buổi/ngày.

- Phụ trách công tác dạy và học các môn KHTN, Công nghệ.

- Phụ trách cụm trường số 5, 10 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Toán, Tin học, Hóa học cấp trung học.

- Thành viên tổ pháp chế; Thư ký Ban chỉ đạo đổi mới GDĐT.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0909710475

Email:

hangocdugialai@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Thi Giang

AnhGiang.jpg

Chuyên Môn:

Chuyên môn: Ngữ văn

Trình độ: Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Phụ trách công việc liên quan các Vụ GDCTHSSV, Vụ GDDT; công việc liên quan cấp THCS.

- Phụ trách các trường PTDTNT và bán trú cấp THCS.

- Phụ trách công tác xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia; thư viện trường học đạt chuẩn; trường học xanh sạch đẹp - an toàn.

- Phụ trách công tác hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông cấp THCS.

- Phụ trách đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá cấp THCS.

- Phụ trách hoạt động phổ cập giáo dục THCS; giáo dục kỹ năng sống; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống thiên tai.

- Phụ trách Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất 2; các Đề án: Văn hóa ứng xử trường học, lý tưởng cách mạng, bạo lực học đường, rác thải nhựa.

- Phụ trách tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS.

- Phụ trách công tác dạy và học các môn KHXH, Mĩ thuật, Nghệ thuật, GDHN, NGLL và hoạt động trải nghiệm.

- Phụ trách cụm trường số 1 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật cấp trung học.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0976485859

Email:

giangptt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Lê Vĩnh Lợi

AnhLoi.jpg

Chuyên Môn:

Cử nhân Thể dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công việc liên quan Vụ GDTC.

- Công tác: YTTH; công tác bảo hiểm y tế; văn nghệ, GDTC và hoạt động thể thao trường học; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp quốc gia.

- Đề án phát triển GDTC và TT; đề án dinh dưỡng - thể lực.

- Công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục trung học.

- Triển khai các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phối hợp với Sở VHTTDL.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn GDTC.

- Phụ trách cụm trường số 3 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

0914013831

Email:

loilv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Siu H'Noan

 

Chuyên Môn:

Cử nhân Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác liên quan Vụ GDDT; Ban dân tộc tỉnh.

- Công tác GDDT; chất lượng giáo dục các trường nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú.

- Quản lí chương trình nuôi - dạy của các trường nội trú, bán trú.

- Công tác dân số, chăm sóc trẻ em.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn tiếng: Jrai, Bahnar phổ thông.

- Phụ trách cụm trường số 9 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Phổ cập giáo dục THCS; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

noansh.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên Môn:

Tiếng Anh

Trình độ:Thạc sĩ Tiếng Anh

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Đề án ngoại ngữ quốc gia 2080.

- Thư viện trường học cấp trung học; xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Tiếng Anh cấp THCS, THPT; liên kết dạy tiếng Anh.

- Công tác an toàn thực phẩm trường học; hoạt động trải nghiệm; tiến bộ phụ nữ.

- Công tác ôn tập chuẩn bị thi THPT quốc gia.

- Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cấp trung học, tài liệu tham khảo và sách giáo khoa cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 4 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Công tác dân số, chăm sóc trẻ em; trường học xanh sạch đẹp - an toàn; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Nguyễn Trà Giang

Chuyên Môn:

Lịch sử

Trình độ:Cử nhân Lịch sử

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác liên quan Vụ GDCTHSSV.

- Công tác: Giáo dục pháp luật, đạo đức, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đề án giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng (1501); văn hóa ứng xử trường học (1299); hoạt động ngoại khóa trong trường học; trường học xanh sạch đẹp - an toàn

- Công tác Đội TNTP HCM, Hội LHTN.

- Công tác hoạt động kĩ năng sống.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Lịch sử, GDCD cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 6 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Đoàn TNCS HCM, Hội chữ thập đỏ; thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Đặng Ngọc Quang

 

Chuyên Môn:

Vật lý

Trình độ:Thạc sĩ Vật lý

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác phổ cập giáo dục THCS; duy trì sĩ số.

- Công tác an toàn giao thông; khen thưởng, kỷ luật học sinh.

- Công tác sinh hoạt chuyên môn trường học, cụm trường; trang “trường học kết nối”.

- Công tác tư vấn, du học trong các trường học.

- Công tác dạy học 2 buổi/ngày.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Vật lí, Công nghệ cấp trung học.

- Phụ trách cụm trường số 8 theo Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2018.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Vũ Đình Nhu


 

Chuyên Môn:

GDQP - AN

Trình độ:Cử nhân

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác liên quan Vụ GDQP-AN; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hội đồng GDQP-AN tỉnh Gia Lai; Diễn tập khu vực phòng thủ, dân quân tự vệ.

- Quản lí việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị GDQP-AN.

- Quản lí chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn GDQP-AN.

- Hội thao GDQP-AN trong học sinh trung học.

- Hỗ trợ Ban Chỉ huy Văn phòng Sở về công tác ANQP.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ: Thực hiện công tác báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điện Thoại:

 

Email:

 

 

Chuyên Viên

Đỗ Thị Xuân Hương


Chuyên Môn:

Sinh học

Trình độ:Thạc sĩ Sinh học

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; 

- Công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; 

- Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất 2;

- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng; 

- Phụ trách hoạt động trải nghiệm, bình đẳng giới; 

- Công tác Hội chữ thập đỏ; 

- Quản lý chương trình dạy học, GVCC và tập huấn môn Sinh học

-Công nghệ cấp trung học;

- Công tác khởi nghiệp cho học sinh phổ thông. 

Điện Thoại:

 0944754568