Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Phước

Chuyên Môn:

Đại học sư phạm Vật lý

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Lĩnh Vực Phụ Trách:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật; trực tiếp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra.

Điện Thoại:

0269.826878

Email:

phuocn.sgddt@gialai.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra

Lê Văn Hòa

Chuyên Môn:

Đại học Xây dựng

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Theo dõi lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp;

- Phụ trách thanh tra các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thu chi tài chính và sử dụng thiết bị; hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; phối hợp công tác pháp chế; hoạt động liên kết đào tạo; xử lý sau thanh tra;

- Xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm, báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, THTK, CLP; các báo cáo đột xuất khi được phân công;

- Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở, các đoàn thanh tra liên ngành (nếu có).

Điện Thoại:

0903516163

Email:

hoalv.sgddt@gialai.gov.vn

 

Thanh tra viên

Phạm Thị Thu Bình

AnhBinh.jpg

Chuyên Môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh Vực Phụ Trách:

- Trực tiếp tiếp công dân; tiếp nhận, đề xuất giải quyết và tổng hợp đơn thư KNTC;công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử phạt hành chính;

- Theo dõi lĩnh vực Mầm non; cấp phát văn bằng chứng chỉ;

- Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở, các đoàn thanh tra liên ngành (nếu có).

Điện Thoại:

0932592959

Email:

binhptt.sgddt@gialai.gov.vn

 

Chuyên viên

Phạm Văn Quyến

Chuyên môn:

Thạc sỹ Ngữ văn

Lĩnh vực phụ trách:

- Theo dõi lĩnh vực Giáo dục phổ thông, thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm; kiểm định chất lượng GD, trường học chuẩn quốc gia ở các cấp Mầm non, THCS, THPT; công tác ISO;

- Báo cáo tiêu chí thi đua, sơ kết tổng kết, báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khi được phân công;

- Tham gia các đoàn kiểm tra của Sở, các đoàn thanh tra liên ngành (nếu có).

Điện thoại:

0269.3826878

Email:

quyenpv.sgddt@gialai.gov.vn