Sunday, 16/05/2021 - 01:31|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông

Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông

Ngày đăng: 19/10/2017   Lượt xem: 1330
Thủ tục hành chính: Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo
Đăng kí dự thi Trung học phổ thông quốc gia

Đăng kí dự thi Trung học phổ thông quốc gia

Ngày đăng: 19/10/2017   Lượt xem: 1267
Thủ tục hành chính: Đăng kí dự thi Trung học phổ thông quốc gia theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ngày đăng: 19/10/2017   Lượt xem: 1149
Thủ tục hành chính: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn  theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
Liên kết website