Thursday, 29/07/2021 - 15:22|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Nghị quyết: Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022
Ngày bắt đầu: 15/07/2021 Ngày hết hạn: 21/07/2021
Xem góp ý
Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Số 37/2016/NQ-HĐND, kinh phí phục vụ nấu ăn cho HS ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 12/05/2021 Ngày hết hạn: 28/05/2021
Xem góp ý
Tờ Trình: Quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Ngày bắt đầu: 05/05/2021 Ngày hết hạn: 12/05/2021
Xem góp ý
Nghị Quyết: Về chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Ngày bắt đầu: 05/05/2021 Ngày hết hạn: 12/05/2021
Xem góp ý
Dự thảo: Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày bắt đầu: 08/03/2021 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Công văn đề nghị góp ý Dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về mức học phí năm học 2020-2021
Ngày bắt đầu: 24/04/2020 Ngày hết hạn: 29/04/2020
Xem góp ý
Góp ý bổ sung và hoàn thiện dự thảo quyết định của ubnd tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012
Ngày bắt đầu: 23/03/2020 Ngày hết hạn: 10/04/2020
Xem góp ý
Liên kết website